EU projekt: Kajak za djecu i mlade

Kratki opis projekta

Cilj projekta je promicanje, razvijanje i unapređenje kajak i kanu sportskih aktivnosti kao osmišljenog korištenja odmora i slobodnog vremena, radi povećanja uključenosti djece i mladih, u riziku od socijalne isključenosti u zajednicu kroz šport. Naglasak je na povećanje broja besplatnih športskih sadržaja za djecu i mlade, u riziku od socijalne isključenosti. Drugi dio projekta odnosi se na aktivnosti interdisciplinarne suradnje te edukacije trenera za rad djecom i mladima. Projekt je direktno povezan sa specifičnim ciljem kroz poticanje i razvoj kognitivnih sposobnosti i društvenih vještina djece i mladih putem kajak i kanu sporta. Također, cilj je uspostaviti sustav izjednačavanja mogućnosti za obrazovanje svakom djetetu bez obzira kojoj društvenoj skupini pripada. Ukazati na važnost potrebe za kretanjem i zdravim životom kao stilom života, te razvijanje svijesti i ljubavi prema prirodi.

 

Aktivnosti SC1 ogledaju se kroz:

Program „Kajak sporta“ – Praktična obuka, vožnja kanuom i kajakom, discipline spust i slalom. upravljanje kanua i kajaka, tehnike vožnje namirnoj vodi, tehnike vožnje na rijekama, tehnike vožnje na brzacima, upravljanje kajakom i kanuom u kriznim situacijama kao što su poplave. Organizacija natjecanja - organizacija minimalno dva natjecanja godišnje za ciljane skupine.


Edukacija trenera - odnosi se na one treninge, edukacije i slične aktivnosti u kojima treneri, športski instruktori i voditelji stječu znanja i vještine koje su potrebne radi kvalitetnog rada s ciljnim skupinama.

 

Ciljne skupine:

  • djeca i mladi čiji su roditelji nezaposleni
  • djeca čiji su roditelji korisnici dječjeg doplatka
  • djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi
  • djeca i mladi iz jednoroditeljskih obitelji
  • djeca i mladi iz obitelji s troje ili više djece
  • mladi koji su korisnici stipendija za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa
  • nezaposleni mladi

Broj sudionika u ciljnim skupinama: 45

 

Opis projekta

Projekt i njegovi ciljevi u potpunosti adresiraju EU, nacionalne i regionalne strateške dokumente u području socijalnog uključivanja.

Direktna povezanost aktivnosti vidljiva je na razini EU u UREDBI (EU) br. 1304/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu. Uredbom je naznačeno da se ESF-om treba promicati socijalnu uključenost. Ističe se da treba voditi računa o dostupnosti pristupačnih, održivih i kvalitetnih usluga od općeg interesa, pogotovo u području usluga zdravstvene zaštite, zapošljavanja i osposobljavanja vezanih za skrb o djeci, a navedeno je kako pružatelji usluga modu biti socijalna poduzeća i nevladine organizacije.

Na nacionalnoj i regionalnoj osnovi povezanost je vidljiva kroz: NACIONALNU STRATEGIJA ZA PRAVA DJECE U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE. Povezanost je vidljiva kroz strategiju kontinuiranog razvoja sveobuhvatnih, dobro prilagođenih, kvalitetnih i dostupnih socijalnih usluga te podržavanju socijalnih programa i socijalne politike. Također, postoji jasna povezanost s prioritetnim područjima: 1. 2 i 3. Kontinuiranim razvijanjem i unaprjeđivanjem sustava dobro prilagođenih, kvalitetnih, dostupnih i pravovremenih socijalnih usluga za djecu i obitelji korisnike prava u sustavu socijalne skrbi (sve aktivnosti projekta). Projekt kroz šahovske aktivnosti također pokazuje odličnu povezanost sa međunarodnim dokumentom ZAKLJUČCI VIJEĆA O POVEĆANJU ULOGE SPORTA NA LOKALNOJ RAZINI U RAZVOJU TRANSVERZALNIH VJEŠTINA, OSOBITO MEĐU MLADIM LJUDIMA te ZAKONA O SPORTU prema kojem se uspostavlja zaštita integriteta sporta rješavanjem ilegalnog i diskriminirajućeg ponašanja; promicanje društvene uloge sporta. Istim se ističe važnost uloge sporta na lokalnoj razini u razvoju vještina, osobito među mladim ljudima. Sport, iako se radi prvenstveno o fizičkoj aktivnosti za slobodno vrijeme, također donosi dodanu vrijednost u pogledu zdravijeg i općenito uključivijeg i održivijeg društva.

Prema EUROPSKOM STUPU SOCIJALNIH PRAVA djeca imaju pravo na zaštitu od siromaštva. Djeca u nepovoljnom položaju imaju pravo na posebne mjere za poticanje jednakih mogućnosti. Iz toga se očituju iste namjere zamišljene kroz projektne aktivnosti putem kojih se djeci i mladima omogućuju besplatne sportske aktivnosti. KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA i Projekt ističu povezanost kroz nastojanje da se omogući puni razvoj djetetove osobnosti, nadarenosti, duševnih i tjelesnih sposobnosti.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):

Cilj projekta je promicanje, razvijanje i unapređenje kajak i kanu sportskih aktivnosti kao osmišljenog korištenja odmora i slobodnog vremena, radi povećanja uključenosti djece i mladih, u riziku od socijalne isključenosti u zajednicu kroz šport. Očekivani rezultat je postizanje održivosti porojekta te daljnja suradnja s gradom, županijom, školama i drugim lokalnim državnim tijelima.

Ukupna vrijednost projekta: 993.368,26 kn

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 844.363,02 kn

Razdoblje provedbe projekta (od - do): od 27.09.2018. do 27.09.2020.

 

Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.

 EU amblemProjekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.