Korištenjem internetske stranice KKK Zagreb (kkkzagreb.hr) prihvaćate ove Uvjete korištenja. Ako ih ne prihvaćate, molimo vas da ne koristite ovu internetsku stranicu i odmah ju napustite.

Dokumenti, informacije i sadržaji objavljeni na internetskim stranicama kkkzagreb.hr smiju se kopirati u bilo koje svrhe, ali uvijek uz navođenje internetske stranice kkkzagreb.hr kao izvora.

KKK Zagreb održava ovu internetsku stranicu kako bi poboljšao pristup informacijama o svojim aktivnostima i kajakaškom sportu. Naš je cilj održavati ove informacije pravodobnima i točnima. Budemo li upozoreni na pogreške, nastojat ćemo ih ispraviti. Međutim, KKK Zagreb ne prihvaća nikakvu odgovornost ili obvezu (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakve izravne, neizravne ili posljedične gubitke ili štetu koja može nastati vama i/ili bilo kojoj trećoj strani) koja proizlazi iz informacija na ovoj internet stranici ili je s njima povezana. Informacije koje KKK Zagreb pruža na ovoj internet stranici nužno ne odražavaju službeno mišljenje KKK Zagreb.

Dokumenti, informacije i sadržaji na ovoj internetskoj stranici nisu nužno sveobuhvatni, cjeloviti, točni ili ažurni i mogu sadržavati poveznice na vanjske internet stranice i servise nad kojima KKK Zagreb nema kontrolu i za koje KKK Zagreb ne preuzima nikakvu odgovornost. Za sadržaje objavljene na ovoj internetskoj stranici i njihovu moguću uporabu nije odgovoran ni KKK Zagreb ni bilo koja fizička ili pravna osoba koja kreira ili stavlja materijale na ove internet stranice.

KKK Zagreb ima cilj svesti na minimum smetnje uzrokovane tehničkim pogreškama. Međutim, neki podaci ili informacije na ovoj internetskoj stranici mogu biti izrađeni ili strukturirani u datotekama ili formatima koji nisu bez pogrešaka te KKK Zagreb ne može jamčiti da njezine usluge neće biti prekinute ili na drugi način zahvaćene takvim problemima. KKK Zagreb ne prihvaća nikakvu odgovornost u vezi s takvim problemima koji nastanu kao posljedica posjeta ovoj internetskoj stranici.